ΔΙΟΝΥΣΟΣ

Ανάπτυξη Ταυτότητας στη βάση της Παραγωγής, της Γης και του Τοπίου


Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του Ανθρώπου - Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Εταιρεία Διεθνικής Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης TRANSCOOP
Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Χάσκοβο
Ομοσπονδία Επαγγελματικών, Βιοτεχνικών και Εμπορικών Σωματείων Έβρου
Ινστιτούτο Αμπελοκομίας και Οινολογίας Πλέβεν
Αναπτυξιακή Καβάλας A.E. O.T.A.
Δήμος Κίρκοβο
Τμήμα Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών Πανεπιστημίου Πλόβντιβ "Paisii Hilendarski"

ΤΟ ΕΡΓΟ DIONYSOS

Το έργο DIONYSOS αποσκοπεί στην αναβίωση των τοπικών αμπελοοινικών ποικιλιών και της αμπελοοινικής παράδοσης ως μέσου για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας αλλά και ως μοχλού για την ανάπτυξη της περιοχής. Στο πλαίσιο αυτό, το έργο DIONYSOS στοχεύει στην ανάδειξη και αξιοποίηση των τοπικών αμπελοοινικών ποικιλιών και των τοπικών οίνων ως ιδιαίτερων στοιχείων του φυσικού και πολιτιστικού κεφαλαίου για την περιοχή εφαρμογής του αλλά και ως μέσου διάκρισης και διαφοροποίησής της.

Στην ίδια λογική, το έργο επιδιώκει να εμπλουτίσει και να αναδείξει την τοπική οινοπαραγωγή με τοπικές οινικές ποικιλίες, ενώ παράλληλα στοχεύει στο να ενισχύσει την τοπική παραγωγική ταυτότητα, εφαρμόζοντας ολοκληρωμένες προσεγγίσεις για την προβολή της περιοχής ως οινοτουριστικού προορισμού.

Το Έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και από εθνικούς πόρους των χωρών που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα Συνεργασίας INTERREG V-A GREECE - BULGARIA 2014-2020 COOPERATION στην περιοχή της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, καθώς και στις περιοχές του Kardjali και Haskovo στη Βουλγαρία. Οι πιλοτικές δράσεις του Έργου πραγματοποιούνται στην ευρύτερη περιοχή των Δήμων Παγγαίου (Καβάλα) και Σουφλίου (Έβρος) στην Ελλάδα, καθώς και στις περιοχές του Kardjali και Haskovo στη Βουλγαρία.

Δράσεις DIONYSOS

Δράσεις DIONYSOS

Το έργο DIONYSOS περιλαμβάνει δράσεις επανασχεδιασμού του σημερινού μοντέλου αμπελουργίας και παραγωγής οίνου, ενισχύοντας παράλληλα την καλλιέργεια των τοπικών ποικιλιών που διαφοροποιούν την περιοχή και αποτελούν συγκριτικό πλεονέκτημά της. Περιλαμβάνει επίσης δράσεις ανάδειξης της τοπικής αυτής παραγωγικής ταυτότητας της περιοχής.

Δίνει έμφαση στο τοπικό μικροπεριβάλλον (terroir) ως τον σημαντικό παράγοντα για τα ιδιαίτερα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά στον οίνο. Αναδεικνύει την αμπελοοινική ταυτότητα της περιοχής, εστιάζει στη συνειδητοποίηση της αξίας του τοπικού αμπελώνα (ποικιλίες και τοπίο) από τις τοπικές κοινωνίες, δημιουργεί συνέργειες για την ανάπτυξη τουρισμού στην περιοχή στη βάση των οινικών ποικιλιών της, υποστηρίζει την προβολή και προώθηση της.

Στο πλαίσιο αυτό, εκπονούνται επιστημονικές έρευνες και στις δύο χώρες, στη βάση κοινής μεθοδολογίας, για τον εντοπισμό - ανάλυση των τοπικών ποικιλιών και γίνονται πειραματικές οινοποιήσεις στα εργαστήρια οινολογίας. Δημιουργείται ψηφιακός χάρτης και διαδικτυακή πλατφόρμα για τον αμπελώνα της περιοχής, εκπονείται σχέδιο για την ανάπτυξη του οινοτουρισμού, τοποθετούνται πινακίδες ενημέρωσης με QRC και αναπτύσσονται πιλοτικές παρεμβάσεις για τη βελτίωση της αισθητικής των οικισμών σε μια προσπάθεια ανάδειξης της τοπικής ταυτότητάς τους.

Υλοποιούνται σεμινάρια για αμπελοκαλλιεργητές και οινοπαραγωγούς για τη βελτίωση της ποιότητας του προϊόντος. Υλοποιούνται σεμινάρια σε φορείς του τουρισμού και δράσεις ευαισθητοποίησης στις τοπικές κοινότητες, ώστε να συνειδητοποιήσουν το τοπικό φυσικό τους πλεονέκτημα μαζί με την αξία του οινοτουρισμού για την τοπική οικονομία. Άλλες δράσεις ενδυναμώνουν την επιχειρηματική και τοπική συνεργασία, ενώ άλλες προβάλλουν την περιοχή ως οινοτουριστικό προορισμό.

Ένας τρίγλωσσος οδηγός οινικού τουρισμού
Via DIONYSOS

Ένας τρίγλωσσος οδηγός οινικού τουρισμού

"...Υπάρχει και ο γόνιμος αμπελώνας του Αλκίνοου, με ένα ζεστό κομμάτι από επίπεδο έδαφος σε ένα μέρος που προορίζεται για την ξήρανση των σταφυλιών, όπου ενώ οι εργάτες τρυγίζουν, άλλοι πατάνε τα σταφύλια, καθώς οι κυριότερες σειρές άγριων σταφυλιών ρίχνουν το άνθος τους και άλλες χρωματίζονται σε πορφυρό..."


Όμηρος , Οδύσσεια (Ραψωδία VII, στίχοι 129-135)

Μεταφόρτωση φυλλαδίου (PDF - 2MB)

ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗ ΟΔΗΓΟΥ (PDF - 95MB)

Εταίροι

Το Έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και από εθνικούς πόρους των χωρών που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα Συνεργασίας INTERREG V-A "Greece-Bulgaria 2014-2020"