Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. Ο.Τ.Α. σε συνεργασία με το Δήμο Παγγαίου και το Οινολογικό Ινστιτούτο του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών διοργανώνει διήμερο εκπαιδευτικό σεμινάριο για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του τοπικού αμπελοοινικού προϊόντος.

Το σεμινάριο απευθύνεται σε αμπελοκαλλιεργητές, οινολόγους, οινοποιούς και γεωπόνους και έχει ως αντικείμενο την παρουσίαση καινοτόμων καλλιεργητικών και οινοποιητικών τεχνικών με σκοπό την ανάδειξη και αξιοποίηση των τοπικών ποικιλιών. Το σεμινάριο επιδιώκει να μεταφέρει καινοτόμες γνώσεις και πρακτικές από επιστήμονες υψηλής εξειδίκευσης απευθείας στους παραγωγούς, ώστε επιτευχθεί το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.

Αναλυτικό Δελτίο Τύπου (pdf-GR)

Πρόγραμμα Σεμιναρίου (pdf-GR)

Συμμετοχή της Αναπτυξιακή Καβάλας Α.Ε. - Kavala Development Agency στο Φεστιβάλ Οίνου στον Δήμο Κίρκοβο της Βουλγαρίας, στα πλαίσια της προώθησης του οινικού αποθέματος της Βόρειας Ελλάδας και της Νότιας Βουλγαρίας.

Συνεχίζονται οι κοινές προσπάθειες για την ανάδειξη των τοπικών ποικιλιών που χαρακτηρίζουν το μικροκλίμα και το terroir της περιοχής μας.

#dionysos #interreg #greecebulgaria #anka #wine

Η περιοχή της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης αποτελεί μια από τις αρχαιότερες περιοχές οινοπαραγωγής της Ελλάδας. Γι' αυτό και ξεκίνησε μια προσπάθεια μέσω του Έργου DIONYSOS και του προγράμματος Interreg Ελλάδα - Βουλγαρία 2014-2020, για να πάρει και πάλι τον ρόλο που της αξίζει. Σε διαγωνισμό μάλιστα που έγινε στην γείτονα το κρασί της Κομοτηνής κατάφερε και κατέκτησε την 2η θέση.

Η Αναπτυξιακή Καβάλας συμμετέχει στο έργο σαν εταίρος.

#dionysos #interreg #greecebulgaria #wine

Συνάντηση εργασίας των Ελλήνων εταίρων στα πλαίσια των δραστηριοτήτων που θα αναπτυχθούν σε λίγο καιρό στην περιοχή μας.

Ετοιμαστείτε για οινο-διαδρομές τουριστικού ενδιαφέροντος, για οινογνωσίες και γιορτές οίνου, αλλά και εκπαιδεύσεις, σεμινάρια και ημερίδες για τις τοπικές ποικιλίες οίνου και για το νέο κρασί που δημιουργείται στα πλαίσια του προγράμματος!

#dionysos #interreg #greece #bulgaria

During July 18-20, 2019 in the Amphitheater of Apollonia, the town of Sozopol will be held the second edition of the Wine Festival – WINE FEST SOZOPOL 2019 DIONYSIEN DAYS. Participants at the Sozopol Wine Festival are companies producing Bulgarian wines and spirits, as well as traders, importers and distributors. Producers and importers of meat and dairy products will also present their products.

This year Haskovo Chamber of Commerce and Industry and the Development Agency of Kavala, Greece will participate in the festival in connection with the implementation of the project Promotion of the Region – placing it on the market for the project «Developing the Identity of Production, Soil and the Region» with an acronym: Dionysos (DIONYSOS), Financing Agreement № B2.6c.04 / 01.11.2017 under the Cross-Border Cooperation Program INTERREG VA Greece-Bulgaria 2014-2020, Priority axis: 2 Sustainable and adaptable to the climate cross-border region, investment priority: 6c – conservation , promotion and development of the natural and cultural heritage. During the festival, the ICC will present the Dionisos stand with the project, and through it the project partners – four of Greek and four of the Bulgarians – strive to highlight the qualities of the local varieties. During the festival the partners will present the project, the wine production and the opportunities for wine tourism in the cross-border region Greece – Bulgaria, as well as the local wine variety Dionisos.

Διακήρυξη Διαγωνισμού για την επιλογή Αναδόχου του Έργου: «Παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών για την υλοποίηση του έργου της Αναπτυξιακής Καβάλας Αναπτυξιακής Ανώνυμης Εταιρείας Ο.Τ.Α. στο πλαίσιο της πράξης με ακρωνύμιο «DIONYSOS» (Developing Identity ON Yield, SOil and Site, στα Ελληνικά: Ανάπτυξη Ταυτότητας στη βάση της Παραγωγής, της Γης και του Τοπίου), Πρόγραμμα Συνεργασίας Interreg V-A Ελλάδα – Βουλγαρία 2014-2020», Πρόγραμμα Συνεργασίας Interreg V-A Ελλάδα – Βουλγαρία 2014 2020», MIS 501609.

Κατεβάστε το Τεύχος Διακήρυξης.

On April 4th and 5th (Thursday and Friday) 2019 at 09:00 in the conference hall of the family hotel "Enchevi", Kirkovo Municipality, a two-day training aimed at improved quality of the wine on theme "The correct techniques for processing the local varieties of grapes", D3.7.4, was be held.

The event was implemented within the framework of project "Developing Identity ON Yield, SOil and Site", with acronym: DIONYSOS, Grant Contract В2.6с.04/01.11.2017, Cooperation Program INTERREG V-A Greece-Bulgaria 2014-2020.

On 1 and 2 of April 2019 in the Conference Hall of the Cultural Center Harmanli, a Training of Wine Growers and Wine-makers was held on the topic: The correct techniques for processing the local varieties of grapes for improving the quality of the wine, organized under the project "Developing Identity ON Yield, SOil and Site" with acronym: DIONYSOS, as per subsidy contract No В2.6с.04/01.11.2017.

This is the first of the three trainings provided by the project activities, organized by the Haskovo Chamber of Commerce and Industry, which is one of the eight DIONYSOS project partners. The lecturers Assoc. Prof. Dr. Iliyan Simeonov and Assoc. Prof. Dr. Nikolai Genov from the Institute of Viticulture and Wine Production in Pleven presented: The directions in the development of viticulture and wine production in Haskovo region; the stages, rules and methods for building new vine plantations as well as legislation; requirements and recommendations for vine planting material and methods for conservation of vines from economically important diseases and pests in Haskovo district. More than 30 wine growers and wine-makers took part in the training, who got acquainted with the results of the identification of local varieties of vines in the Dionysos surveyed vineyards by molecular (DNA) methods. The training ended with a discussion of the state, trends and problems of wine production in Haskovo region.

The project is co-financed by the European Regional Development Fund (ERDF) and the national funds of the countries participating in the Interreg V-A Program Greece-Bulgaria 2014-2020 http://www.greece-bulgaria.eu.

See link here.

On April 3rd, 2019 (Wednesday), at 10:30 in the conference room of family hotel "Enchevi", Municipality of Kirkovo, will be held an information seminar under the project "Developing Identity ON Yield, SOil and Site", with acronym: DIONYSOS, Grant Contract В2.6с.04/01.11.2017, Cooperation Program INTERREG V-A Greece-Bulgaria 2014-2020.

Municipality of Kirkovo invites all interested parties, media and the general public to get acquainted with the objectives, activities and expected results of the project.

The aim of the project is to build an identity of the cross-border region in the local agricultural sector in order to increase the tourist flow and ensure sustainable development and biodiversity.

Page 1 of 2