Εταίροι ΔΙΟΝΥΣΟΣ

Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του Ανθρώπου - Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Πανεπιστήμιο

Το Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του Ανθρώπου - ΕΤΔΑ (Μετονομασθέν Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων, ΠΔ 80/27/5/13, ΦΕΚ Α' 119 28/5/13)  προσφέρει στους φοιτητές του το επιστημονικό υπόβαθρο για την ορθολογική αντιμετώπιση επιστημονικών και τεχνολογικών θεμάτων που σχετίζονται με τον τομέα των τροφίμων. Παράλληλα, προάγει την υπάρχουσα γνώση στην Επιστήμη των Τροφίμων και στη Διατροφή του Ανθρώπου, συμμετέχοντας σε ερευνητικά και αναπτυξιακά προγράμματα, που διεξάγονται σε συνεργασία με άλλα πανεπιστημιακά και ερευνητικά ιδρύματα της Ελλάδας και του εξωτερικού καθώς και με τα τμήματα έρευνας και ανάπτυξης μικρών και μεγάλων βιομηχανιών τροφίμων της χώρας μας.

Αθήνα, Ελλάδα
Τηλέφωνο : 2105294900
Ομοσπονδία Επαγγελματικών, Βιοτεχνικών και Εμπορικών Σωματείων Έβρου Οργανισμός

Η Ομοσπονδία Επαγγελματικών, Βιοτεχνικών και Εμπορικών Σωματείων του Νομού Έβρου είναι μια δευτεροβάθμια επαγγελματική οργάνωση (ομοσπονδία) η οποία ιδρύθηκε το 1945. Η ομοσπονδία εδρεύει στην Αλεξανδρούπολη, στον 4ο όροφο του κτιρίου του επιμελητηρίου Έβρου.

Σκοποί της ΟΕΒΕΣ Έβρου είναι η διεκδίκηση, η διαφύλαξη, η μελέτη και η προαγωγή των κοινών οικονομικών, κοινωνικών και επαγγελματικών συμφερόντων των μελών της, στα πλαίσια της εξυπηρέτησης του κοινωνικού συνόλου.

Αλεξανδρούπολη, Ελλάδα
Τηλέφωνο : 2551038018
Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Χάσκοβο Οργανισμός

Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο του Χάσκοβο προσφέρει ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών και προνομίων σε όλο το δίκτυο των επιχειρήσεων στην περιοχή του Χάσκοβο. Ως πιστοποιημένη υπηρεσία, παρέχει πρόσβαση στο Επιχειρηματικό Δίκτυο και στη Βάση Δεδομένων του Βουλγαρικού Οικονομικού Επιμελητηρίου.

Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο του Χάσκοβο ιδρύθηκε το 1991 ως μια ανεξάρτητη, αυτόνομη και αυτοχρηματοδοτούμενη Αρχή. Αυτή τη στιγμή αριθμεί γύρω στα 200 μέλη από την περιοχή του Χάσκοβο. Κύριος σκοπός του είναι να υποστηρίζει, να προωθεί, να εκπροσωπεί και να προστατεύει την επιχειρηματική δραστηριότητα των μελών του, όπως επίσης και να συνεισφέρει στην ευρωπαϊκή και διεθνή ολοκλήρωση της Περιφέρειας του Χάσκοβο.

Χάσκοβο, Βουλγαρία
Τηλέφωνο : (038) 661112
Ινστιτούτο Αμπελοκομίας και Οινολογίας Πλέβεν Οργανισμός

Το Ινστιτούτο Αμπελοκομίας και Οινολογίας του Πλέβεν είναι ένα κρατικό ερευνητικό κέντρο με αντικείμενο την αμπελουργία και την οινολογία, υπό τη Δομή Αγροτικής Ακαδημίας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Οι ερευνητικές δραστηριότητες εκπονούνται από 19 βοηθούς ερευνητές με τίτλους σπουδών σε 6 ειδικότητες - αμπελουργία, οινολογία, προστασία φυτών, αγροτικός εξοπλισμός, ανάκτηση γης, οικονομικά.

Πλέβεν, Βουλγαρία
Τηλέφωνο : +359 64822468
Αναπτυξιακή Καβάλας A.E. O.T.A. Εταιρεία

Η ΑΝ.ΚΑ Α.Ε ΟΤΑ συστάθηκε τον Ιούνιο του 1992. Η ίδρυσή της υπαγορεύτηκε από την ανάγκη δημιουργίας ενός αναπτυξιακού μοχλού με ευρεία συμμετοχή φορέων που ευθύνονται για την τοπική ανάπτυξη, και κύριο αντικείμενο την καταγραφή, την έρευνα, την μελέτη και την προώθηση της οικονομικής, κοινωνικής και πολιτιστικής ανάπτυξης της περιοχής. Η περιοχή ενδιαφέροντος της εταιρίας είναι ο Νομός Καβάλας καθώς και η ευρύτερη περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

Η ΑΝ.ΚΑ Α.Ε. ΟΤΑ είναι αναπτυξιακή εταιρεία που διέπεται από τις διατάξεις του Ν. 2190/1920 – Π.Δ 409/86 – Ν2339/95 περί ΑΕ και από τις 24.07.2008, αποτελεί Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ σύμφωνα με το Ν. 3463/2006 (Νέος Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων). Στη μετοχική σύνθεση της εταιρείας συμμετέχουν όλοι οι ΟΤΑ του Ν. Καβάλας, οι 2 Β'/βαθμιες Συνεταιριστικές Οργανώσεις (ΕΑΣ Καβάλας και ΕΑΣ Παγγαίου), η ΤΕΔΚ καθώς και Επιστημονικά Επιμελητήρια της Περιοχής μας.

Καβάλα, Ελλάδα
Τηλέφωνο : 2510620459
Δήμος Κίρκοβο Οργανισμός

Ο Δήμος του Κίρκοβο είναι ένας πρωτοβάθμιος Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης, που εδρέυει στην περιοχή του Κάρτζαλι (BG425), στο νότιο και κεντρικό τμήμα της Βουλγαρίας (NUTS2). Ο Δήμος αποτελείται από 73 κοινότητες και καλύπτει περιοχή 538 km², με πληθυσμό 22.000 κατοίκους (Δεκέμβριος 2009).

Οι δημοτικές αρχές καθορίζουν και εφαρμόζουν την πολιτική ανάπτυξης της περιοχής, επιλύουν τοπικά προβλήματα σχετικά με οικονομικά, περιβαλλοντικά, υγειονομικά, εκπαιδευτικά, πολιτιστικά και χωροτακτικά θέματα. Αναλαμβάνοντας πολλές πρωτοβουλίες, ο Δήμος εργάζεται για τη δημιουργία ενός βιώσιμου οικονομικού περιβάλλοντος για την ανάπτυξη των επιχειρήσεων, τις επιχειρηματικές ευκαιρίες και την άριστη ποιότητα ζωής.

Κίρκοβο, Βουλγαρία
Τμήμα Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών Πανεπιστημίου Πλόβντιβ "Paisii Hilendarski" Πανεπιστήμιο

Το Τμήμα Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πλόβντιβ "Paisii Hilendarski" ιδρύθηκε το 1994. Σε σύντομη χρονική περίοδο κατάφερε να αναδειχτεί ως ένα σύγχρονο κέντρο για ανώτατη εκπαίδευση στα Οικονομικά, στη Διοίκηση και στις Πολιτικές Επιστήμες.

Στο τέλος του 2010, το Τμήμα βρέθηκε στην 4η θέση στο αντικείμενο των Οικονομικών, μεταξύ 16 Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης και στην 7η θέση στο αντικείμενο της Διοίκησης Επιχειρήσεων μεταξύ 19 Ιδρυμάτων. Πρόκειται επίσης για το πολυπληθέστερο Τμήμα του Πανεπιστημίου, σε αριθμό ενεργών φοιτητών.

Επίσης, στο Τμήμα αναπτύσσονται Έργα στα αντικείμενα των Οικονομικών, της Διοίκησης και των Κοινωνικών Επιστημών.

Πλόβντιβ, Βουλγαρία
Εταιρεία Διεθνικής Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης TRANSCOOP Εταιρεία

Η Εταιρεία Διεθνικής Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης TRANSCOOP δραστηριοποιείται στο σχεδιασμό, τη διαχείριση και το συντονισμό έργων του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα, την εκπόνηση μελετών και την προώθηση συνεργασιών σε εθνικό και διακρατικό επίπεδο.

Ειδικότερα η εξειδίκευση της εταιρείας αφορά:

- Στη διαχείριση και αξιοποίηση προγραμμάτων και πρωτοβουλιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

- Στο σχεδιασμό, τη διαχείριση και τον συντονισμό τοπικών και περιφερειακών αναπτυξιακών προγραμμάτων του δημοσίου τομέα.

- Στο σχεδιασμό και την προώθηση ιδιωτικών επενδυτικών έργων.

- Στην εκπόνηση εξειδικευμένων μελετών και εμπειρογνωμοσυνών.

- Στο σχεδιασμό συστημάτων, μηχανισμών και την παραγωγή υλικού για την κατάρτιση ανθρώπινου δυναμικού σε ιδιωτικές επιχειρήσεις και σε φορείς του δημόσιου και κοινωνικού τομέα.

- Στο σχεδιασμό συστημάτων και την παραγωγή υλικού προβολής, διάδοσης και ευαισθητοποίησης.

- Στη σύναψη συνεργασιών με φορείς του εξωτερικού για εξεύρεση και μεταφορά τεχνογνωσίας, εμπειρίας και καλών πρακτικών.

- Στην υποστήριξη επιχειρήσεων και φορέων σε θέματα εσωτερικής οργάνωσης και προώθησης των προϊόντων και υπηρεσιών τους.

- Στην υποστήριξη επιχειρήσεων και φορέων για την διερεύνηση νέων αγορών και την προώθηση προϊόντων με έμφαση στις αγορές της Ανατολικής Ευρώπης.

Θεσσαλονίκη, Ελλάδα
Τηλέφωνο : 2311241823